• 0242 513 00 84

İhracat

Kısaca, döviz karşılığı ülke sınırları dışına yapılan mal ve hizmet satışı olarak tanımlanan, özellikle Gelişmekte Olan Ülkeler için önem arz eden, kalkınma hamlesini gerçekleştirmede ve yüksek milli gelire sahip olmada belirlenen ekonomik kalkınma stratejisinin en etkin aracıdır ihracat.

İhracat işlemini tarif etmek gerekirse, yalın haliyle, üretilmesi veya yetiştirilmesi çok miktarda yapılmış, yapılagelen bir ürünün, rekabet şartlarının oluştuğu yani malın çok olması sebebiyle fiyatının düştüğü bu bölgeden daha yüksek maliyetle üretildiği ya da mevcut bulunmadığı bölgelere satılmasıdır, ihraç edilmesidir.

İhracat bir fırsattır. İhracat, tüm Dünya’yı bir Pazar olarak değerlendirebilmektir. Devrin teknolojisinin, ücra bir kasabada yer alan işletmeye marka olma imkanı sunmasıdır.

İhracat birey için, firma için, ülke için fırsattır. Her bir baz için maddelerce direk ve dolaylı yararları listelenebilir. Nihai hedef elbette, ülkenin ihracatını artırmak, ekonomik olarak özgür olmak gibi makro düzey bir hedeftir ancak burada, hali hazırda ekonomik sistemin içinde var olan, iç pazardaki ticaretle yetinen, hiç ihracat yapmamış veya kayda değer bir ihracatı bulunmayan, tam kapasite çalışamayan KOBİ’lerin rolü yadsınamaz. Bu sebeple Kobi’lerde ihracat ve girişimcilik bilincinin yerleşmesi için yapılacak çalışmalar fırsatları değerlendirmede ve nihai hedeflere ulaşmada yapılması gerekenlerin başında geliyor.

WhatsApp Destek