Proje

Proje; Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde; Değişim yaratmayı hedefleyen, Birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan,
Uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.
Bilimsel bir çalışma olan projede,
Gözlem yaparak bilgi toplama,
Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi,
Bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin araştırılması,
Gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur.